dento shito-ryu nederland
dento shito-ryu international

Shito-ryu Karate-do

 

shitoryu Het Shito-ryu Karate-do behoort wereldwijd tot één van de meest beoefende karatestijlen. De grondlegger van deze stijl was Mabuni Kenwa Soke (14 november 1889 - 23 mei 1952). Hij heeft de naam Shito-ryu aan "zijn" Karate toegekend in 1934. Het was gebruikelijk een naam aan de ryu-ha (stijlrichting) toe te kennen teneinde een volledige erkenning te verkrijgen vanuit de Japanse overheid voor deze - van origine - Okinawaanse gevechtskunst.

De japanse karakters (kanji) van "Shi" en "To" zijn identiek aan de karakters van een deel van de namen van twee Okinawaanse meesters wie belangrijk zijn geweest in de ontwikkeling van het Karate van Mabuni Kenwa Soke: Itosu en Higashionna. Het logo van Shito-ryu betreft het wapen van de Mabuni familie en staat symbool voor mensen wie werken in harmonie.

 

 

Mabuni Kenwa Soke

 

Mabuni Kenwa Zoals eerder vermeld is Mabuni Kenwa de grondlegger van het Shito-ryu Karate-do. Meestal wordt hieraan de titel "Soke" toegevoegd wat "erfgenaam" betekent. De volgende generaties (in bloedlijn of benoemd) behouden dan ook deze titel.

Mabuni Kenwa is geboren in Shuri op 14 november 1889. Op zijn 13e werd hij geïntroduceerd bij Iosu Anko. Itosu Anko was op dat moment 72 jaar oud. Gedurende 10 jaar heeft Mabuni zeer intensief getraind onder Itosu Anko. Dankzij Itosu Anko heeft de Shito-ryu stijl zijn rijke inhoud verkregen aan vormen en principes vanuit het Shuri-te (karate vanuit het dorp Shuri).

Mabuni Kenwa was zeer goed bevriend met Myagi Chojun uit het dorp Naha. Myagi Chojun heeft later de karatestijl Goju-ryu gesticht. Deze stijl heeft zijn wortels in de leer van Higashionna Kanryo. Myagi Chojun introduceert Mabuni Kenwa bij zijn leraar Higashionna Kanryo en daarmee worden uiteindelijk ook de vormen en principes uit het Naha-te een feit voor het latere Shito-ryu Karate-do.

Naast het Shuri-te en het Naha-te kent het Shito-ryu Karate-do vormen uit Tomari (Tomari-te) en vormen beïnvloedt door de Chinese "White-Crane" meester Go-Genki. Als gevolg van deze enorme diversiteit werd Mabuni Kenwa in zijn tijd gezien als een levende encyclopedie voor het Karate; hij kende voor zijn tijd heel veel vormen (kata) en applicaties (bunkai). Vele karatemeesters stuurden hun leerlingen dan ook naar Mabuni Kenwa voor verder onderricht.

In 1928 vestigde Mabuni Kenwa Soke zich definitief in Japan voor de verdere verspreiding van het Shito-ryu Karate-do. In maart 1934 opent hij zijn Yoshukan Dojo in Osaka. Op 23 mei 1952 overlijdt Mabuni Kenwa Soke. Het erfgoed van de Shito-ryu school werd overgedragen aan diens oudste zoon: Mabuni Kenei.

 

 

Mabuni Kenei Soke

 

Mabuni Kenei Mabuni Kenei Soke (13 februari 1918 - 19 december 2015) had dus de taak om het Shito-ryu Karate-do voort te zetten. Op het moment dat zijn vader overleed was hij nog relatief jong, maar we kunnen met recht stellen dat hij zijn taak succesvol heeft uitgevoerd!

Uiteraard kwam hij al op jonge leeftijd in contact met de gevechtskunsten van zijn vader en de verschillende meesters uit die tijd. Vanaf begin jaren 60 wordt hij heel actief in het wereldwijd promoten en verspreiden van het Shito-ryu Karate-do. Zeer kenmerkend is zijn demonstratie geweest van het Gogenki-kata Nipaipo tijdens de WUKO (voorloper WKF, Wereld Karate Federatie) wereldkampioenschappen in 1970. Met name de jaarlijkse stage in Corsica op uitnodiging van Nakahashi Hidétoshi Kyoshi is zeer bekend bij de Dento Shito-ryu stylisten. Nederland was in 1996 vereerd met een bezoek van Mabuni Kenei Soke.

Mabuni Kenyu Mabuni Kenei Soke heeft tot 2010 wereldwijd stages gegeven in het Shito-ryu Karate-do. Vanaf 2010 stopte hij met het maken van verre reizen. Hij bleef in die tijd wel actief in het geven van onderricht in de Yoshukan Dojo in Osaka. Mabuni Kenei Soke overleed op 19 december 2015. Sindsdien is zijn zoon Mabuni Kenyu de huidige Soke. Als gezegd is Soke de erfgenaam en heeft de taak het traditionele erfgoed te bewaren. Daarmee is het niet per defnitie vereist dat zij - in geval van Karate - ook daadwerkelijk actief hierin zijn, laat staan er grootmeester in te zijn. In geval van het Shito-ryu Karate-do zijn we in de mooie omstandigheid dat de huidige Soke Mabuni Kenyu daadwerkelijk actief is in het Shito-ryu Karate-do en ook geregeld onderricht geeft in de Yoshukan Dojo in Osaka.