Dento Mabuni Shito Ryu home
Organisatie Shito-Ryu Karate Agenda Foto's Links Contact

 

Organisatie Dento Mabuni Shito-ryu

 

Organisatie in Nederland

De stichting Dento Mabuni Shito-ryu Karate-do Nederland wordt in 2013 door een aantal enthousiaste leraren opgericht ter behoud en promotie van het Shito-ryu karate-do in de lijn van Mabuni Kenwa Soke en diens oudste zoon Mabuni Kenei Soke. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

- Joost Franken, 6e dan Dento Mabuni Shito-ryu, voorzitter,

- Peter Damen, 5e dan Dento Mabuni Shito-ryu, secretaris,

- John Verhoeven, 4e dan Dento Mabuni Shito-ryu, penningmeester,

 

Stijlvertegenwoordiger in Nederland voor het Dento Mabuni Shito ryu is Joost Franken Sensei. Hij is de hoogst gegradueerde karateka in Nederland van deze school en tevens is hij door Mabuni Kenei Soke benoemd als "Uchi Deshi". Dit laatste betekent feitelijk "inwonend leerling", maar wordt in het Dento Shito-ryu mede bedoeld als erkenning als directe leerling van Mabuni Soke en daarmee de taak de school te bewaren en uit te dragen.

 

Organisatie internationaal

Internationaal zijn wij gelieerd aan "Dento Shito Ryu International", kortweg DSRI. Deze organisatie is van oorsprong een Europese vereniging van directe leerlingen van Mabuni Kenei Soke in Europa. Mede vanwege de interesse voor aansluiting met deze organisatie vanuit buiten Europa, is de DSRI opgericht.

Meer informatie is te vinden op de DSRI website.

Huidige technisch directeur van de DSRI is Nakahashi Hidétoshi Kyoshi. Wij streven er naar hem jaarlijks uit te nodigen voor een trainingsstage in Nederland.